Gran part de la Comunitat Antaviana farà assistència MATINAL  a l’acte proposat a la plaça República  fent una trobada prèvia a les 11h00 al “Pirulí”