El dia d’avui l’escola està en procés de revisió i creació sota la tutela del programa eines pel canvi. Que ens ha de portar una escola transformada sense perdre l’essència d’Antaviana.

El programa Eines per al canvi

Des del Consorci d’Educació treballem perquè l’esperit innovador arribi al cor del sistema i de manera sostinguda, treballant alhora l’excel·lència, la cohesió i l’equitat . Eines per al canvi, és un nou programa que vol acompanyar els centres de manera intensiva i, al mateix temps té el propòsit de generar xarxes, respectant la intensitat en el canvi innovador i de participació en xarxes externes.

 

Eines per al Canvi és un programa de formació i acompanyament dels centres de Barcelona per a la innovació educativa que compta amb la col·laboració, entre d’altres, de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE-UAB), de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Principis orientadors del programa

Els principis pedagògics que fonamenten el programa Eines per al Canvi es recullen al document Repensar l’educació (UNESCO, 2015). Amb la màxima «Repensar allò que s’ensenya, com s’ensenya i com s’avalua l’aprenentatge», enumera set principis bàsics de l’aprenentatge a partir dels quals caldrà ajustar el model d’aula, la funció i el paper dels mestres, la disposició dels espais, els horaris, les assignatures, els equips, els esbarjos, etc. Aquests principis són els següents:

1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge.

2. L’aprenentatge és de naturalesa social.

3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge.

4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.

5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.

6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.

7. Aprendre és construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement, i també amb la comunitat i el món en general.

També al capítol dels principis n’hi ha que deriven d’un model de gestió propi basat en una innovació que reuneix aquestes característiques:

  • Està al servei de l’equitat: crea xarxes d’intercanvi que permeten als centres avançar i créixer junts amb els centres del territori.

  • Està atenta a aconseguir l’èxit educatiu per a tothom de manera inclusiva.

  • És lenta, tranquil·la i liderada pels mateixos equips docents, que regulen el procés de canvi combinant criteris de voluntat i possibilitat.

  • Parteix del capital educatiu existent: genera valor afegit, millora i optimitza moltes de les coses que ja fèiem.

  • És rigorosa i exigent. S’avalua, es reajusta i es comunica amb rigor. No és una operació de màrqueting.

La mentoria i la xarxa

El programa s’inicia el curs 2016-2017 i hi podran participar 30 centres educatius (escoles i instituts), que rebran el suport d’un professional del mateix Consorci que actuarà com a mentor acompanyant el canvi des de dins, i participaran en una xarxa territorial.

Cada centre s’inscriu en el programa per a dos cursos escolars i un tercer any de treball autònom vinculat a la xarxa. El Consorci es compromet a afegir-hi cada curs 30 centres nous, de manera que per al curs 2019-2020 hi hauran passat un total de 90 centres.

L’edició actual d’Eines per al Canvi es focalitza als ensenyaments obligatoris. Més endavant hi haurà la possibilitat d’incorporar centres d’ensenyaments postobligatoris.

El centre ha d’assegurar la participació d’un nucli impulsor del 20% del claustre que haurà d’assistir tant a les conferències i els tallers de la xarxa com a les sessions de mentoria, i que haurà de produir els informes del progrés.

En el cas de centres immersos en un procés de reflexió interna amb formació al centre, assessors externs o participants en altres programes es dóna l’opció d’inscriure’s només als tallers i les conferències de la xarxa i compartir amb els centres de la zona les pràctiques de referència.

Cada curs es farà un procés de selecció de centres, d’assignació de mentors i de modalitats de participació mentoria.

El programa Eines per al canvi anirà evolucionant i adaptant-se a les necessitats que es detectin durant la seva implementació.

hdr_logo_ceb