Molts direu una què? Una USEE???

Sí, sí una USEE o bé una Unitat de Suport a l’Educació Especial (aquest és el nom tècnic i políticament correcte). Nosaltres li diem Aula de Colors, atès que tots som únics, originals i diferents, però alhora ens necessitem i ens complementem per barrejar les tonalitats i els matisos que donen color i calidesa al nostre entorn més proper.

El principal objectiu és acollir i donar una resposta educativa i socialitzadora a tots aquells alumnes que serien susceptibles d’anar a una escola d’educació especial, però que ara, tenen l’oportunitat de desenvolupar-se dins l’entorn normalitzat d’una escola ordinària i al barri.

colorsLa nostra filosofia és inclusiva perquè prioritzem el treball a dins de l’aula ordinària amb el grup-classe. Tot i que també treballem habilitats personals i socials a l’Aula de Colors, mitjançant el taller de cuina, educació emocional i aspectes relacionats amb la vida quotidiana. En aquest sentit, les activitats d’ensenyament i aprenentatge es porten a terme respectant les necessitats, els ritmes i les emocions dels alumnes.