logo

 

 

Document de referència per al funcionament i coordinació entre el CREDA Pere Barnils, l’EAP i les Escoles amb Projecte Específic de Suport a l’Audició i Llenguatge

 

Antaviana neix el curs 1994-1995 com a resultat de la fusió de dues escoles públiques molt arrelades a Roquetes: Escoles Ton i Guida i Pla de Fornells.

D’ençà els seus orígens, els trets fonamentals d’Antaviana són els següents:

  • Model de centre inclusiu que pretén atendre la diversitat i les complexitats de l’entorn, mitjançant el suport de personal especialitzat i sensibilitzat envers l’atenció a la diversitat.  El centre té el recurs del SIEI (Suport Intensiu Escolarització Inclusiva) i és centre d’agrupament sord amb modalitat oral. Disposa, per tant, d’un Suport a l’Audició i Llenguatge (SIAL) que, juntament amb el CREDA, s’ofereix una resposta que s’ajusta a les necessitats educatives de l’alumnat amb sordesa.
  • Model arrelat al territori com a institució oberta a l’entorn i amb un pla de treball en xarxa mitjançant el pla comunitari i vinculant-se amb les entitats del barri: Ateneu Popular, AAVV Roquetes…
  • Institut escola obert i participatiu de la vida comunitària del barri.
  •    Escola innovadora amb voluntat de reflexió pedagògica continuada i de millora per tal de garantir que tots els infants i joves puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats.

A partir del curs 2017-18 l’Antaviana esdevé un projecte nou (3 a 16 anys) que engloba l’educació infantil i l’ensenyament obligatori. Un projecte reivindicat per la comunitat educativa i el seu entorn. Tanmateix, el centre inicià el curs 2016-17 un canvi de reflexió, debat i transformació. Els resultats d’aquella reflexió conjunta  han comportat la implementació de noves dinàmiques i maneres d’organitzar els processos d’ensenyament i aprenentatge amb el suport del programa Xarxes per al canvi.

El nostre objectiu és un centre arrelat al territori i obert al món. Treballem per educar nois i noies amb esperit crític i sensibles a la diversitat, que esdevinguin persones lliures i respectuoses, amb afany d’aprendre a partir de la pròpia experiència i del coneixement global. Un projecte que fomenti l’equitat i garanteixi la igualtat d’oportunitats.

Com ja hem dit anteriorment, L’Institut Escola Antaviana és un Centre d’Agrupament d’alumnat sord en modalitat oral. Des dels anys 70, a l’escola Ton i Guida, i des de l’any 1994, a Antaviana acull, a les seves aules, alumnat sord que es comunica oralment i que segueix la seva escolaritat juntament amb la resta d’alumnat oïdor.

L’objectiu és la plena inclusió de l’alumnat sord en el centre i la seva participació i accés a la informació, i al coneixement en igualtat d’oportunitats.

L’alumnat amb dèficit auditiu compta amb les mesures d’atenció a la diversitat que preveu l’Institut Escola per a tot l’alumnat amb necessitats educatives especials. També, i degut a les seves característiques específiques, reben el suport del Centre de Recursos educatius per a Deficients Auditius Pere Barnils. Actualment, curs 2018-2019, tres logopedes del CREDA i dues Mestra d’Audició i Llenguatge (MALL), totes dues professionals del CREDA, es desplacen al centre per atendre a l’alumnat amb dèficit auditiu a nivell logopèdic i de suport curricular.

El CREDA, Servei Educatiu del Departament d’Ensenyament, està format per logopedes, psicopedagogs i audioprotetistes que atenen, en col·laboració amb els professionals del centre i els altres serveis educatius de zona, a l’alumnat sord o amb greus trastorns del llenguatge i a les seves famílies.

 

“Sords profunds: però hi sentim i parlem!”

Sota aquest genial títol, la Marta Capdevila, exalumne l’escola, ha escrit i dibuixat aquest meravellós llibre que presenta així::

(…) He fet aquest llibre perquè voldria que coneguéssiu com se sent una mare quan li diuen que el seu fill és sord. Penso que aquest llibre obre una porta a l’esperança, tranquil•litza, dóna camins, és optimista i a la vegada realista i pot ser de gran ajuda a moltes famílies desorientades i desmoralitzades com ho era la nostra. En Marcel, el meu fill de 4 anys, també té una sordesa profunda. Vaig descobrir, per sort, que tot ha canviat molt. Amb els audiòfons i treballant amb logopedes ha fet una millora espectacular. Porta audiòfons digitals, parla i l’estan ensenyant a escoltar amb molt bons resultats, està aprenent a sentir i a parlar. Ara ja no li cal mirar-me a la cara per entendre’m, perquè em sent. Estic meravellada de com ha evolucionat l’ ensenyament en aquest sentit. Ara tots els nens i nenes sords profunds amb els audiòfons digitals o l’implant hi senten! Sense mirar la boca, d’esquena, aprenen a escoltar, a entendre. I és tan important per un sord profund aquest descobriment que fins i tot costa fer-los callar!! (…)

Marta Capdevila i Planta

 sords

Podeu descarregar-vos aquí el llibre complet en format PDF .