Centre d’agrupament d’alumnat sord en modalitat oral

ATENCIÓ A L’ALUMNAT SORD

L’Escola Antaviana es defineix com a centre públic ordinari de la zona Nou Barris, d’agrupament d’alumnat amb sordesa en la modalitat oral.

logoL’Escola i el CREDAC (centre de recursos educatius per alumnat amb dèficit auditiu) col•laboren conjuntament i es coordinen per a donar una adequada resposta educativa als alumnes, la planificació de la qual comporta l’atenció del/de la mestre/a tutor/a, del/de la logopeda del CREDAC i del/de la mestre/a d’audició i llenguatge.

Bibliografia recomanada:

• Per a adults

“Sords Profunds: però hi sentim i parlem!” Marta Capdevila i Planta. Ajuntament de Barcelona. 2008. (mirar darrer apartat)

“L’ús del llenguatge a l’escola. Proposta d’intervenció per a l’alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge” Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Abril 2003

Lafon J.C. (1987). Los niños con deficiencias auditivas. Masson. Barcelona.

“L’alumnat sord a les etapes infantil i primària. Criteris i exemples d’intervenció educativa” Manuals Pedagogia. Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions. Barcelona 2002

• Per a nens i nenes

“Oliver y sus audífonos” i “Oliver y Sus Audífonos con FM”. Maureen Cassidy Riski, M. Ed. (Phonak.)

“Ara parlem de sorolls i silencis”. Maria Martínez i Roser Capdevila. Edicions Destino (núm. 11).

Adreces WEB d’interès:

• Educació i Associacions

CREDAC. Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius “Pere Barnils”. Barcelona

ACAPPS. Associació Catalana per a la Promoció de les persones Sordes

FIAPAS. Confederación Española de Padres y Amigos de los Sordos

• Audiòfons

Widex

Phonak

Per a totes les famílies

Guia per detectar la sordesa del teu fill editada per FIAPAS

1. Hi sent bé el teu fill?

2. Observa’l

3. Com parlar a la persona amb problemes auditius.

“Sords profunds: però hi sentim i parlem!”

Sota aquest genial títol, la Marta Capdevila, exalumne l’escola, ha escrit i dibuixat aquest meravellós llibre que presenta així::

(…) He fet aquest llibre perquè voldria que coneguéssiu com se sent una mare quan li diuen que el seu fill és sord. Penso que aquest llibre obre una porta a l’esperança, tranquil•litza, dóna camins, és optimista i a la vegada realista i pot ser de gran ajuda a moltes famílies desorientades i desmoralitzades com ho era la nostra. En Marcel, el meu fill de 4 anys, també té una sordesa profunda. Vaig descobrir, per sort, que tot ha canviat molt. Amb els audiòfons i treballant amb logopedes ha fet una millora espectacular. Porta audiòfons digitals, parla i l’estan ensenyant a escoltar amb molt bons resultats, està aprenent a sentir i a parlar. Ara ja no li cal mirar-me a la cara per entendre’m, perquè em sent. Estic meravellada de com ha evolucionat l’ ensenyament en aquest sentit. Ara tots els nens i nenes sords profunds amb els audiòfons digitals o l’implant hi senten! Sense mirar la boca, d’esquena, aprenen a escoltar, a entendre. I és tan important per un sord profund aquest descobriment que fins i tot costa fer-los callar!! (…)

Marta Capdevila i Planta

 sords

Podeu descarregar-vos aquí el llibre complet en format PDF .