Loading...

IMPORTANT PEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Per realitzar la preinscripció heu de portar un llistat amb els centres que voleu demanar plaça, ordenat per preferència (de més a menys). Podeu consultar els centres de proximitat al domicili al següent enllaç consulta de centres.

Documentació necessària:

-DNI, NIE o Passaport dels pares, i de l’alumne si en té.

-Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement.

-Targeta sanitària de l’alumne.

-Targeta de família nombrosa / monoparental / discapacitat si escau.

Pels alumnes que ja estan matriculats en un centre públic (Llar d’infants, escola o institut), demanar el número d’identificació de l’alumne (IDALU) al centre de procedència. Podeu consultar l’IDALU també des d’aquest enllaç.