La biblioteca sempre ha estat un element fonamental en l’ educació i en la formació integral dels nens. El més important és que sigui visitada per la majoria dels seus alumnes, per això és important tenir llibres de consulta , contes per a totes les edats, de tots els temes, contes populars. Malgrat que tinguem més de 7000 exemplars, es van retirant alguns títols i cal fer una petita inversió cada curs perquè els millors autors o els nous autors hi siguin, així com els il.lustradors.

A més a totes les aules hi ha biblioteca de classe  i és una tasca important controlar i registrar tots els llibres.

La comissió de biblioteca vetlla  pel registre dels nous llibres al llarg del curs, folrar, posar el teixell als llibres i arxivar les revistes  que rebem. Així mateix,  cal assistir a les reunions de coordinació de les diferents biblioteques escolars de Nou Barris (CRP), aproximadament cada sis setmanes i estar en contacte en xarxa per elaborar una programació d’activitats d’ animació a la lectura , conferències d’ especialistes en  aquest tema i activitats a les biblioteques de la zona, préstec de bibliomaletes de novetats de llibres ,participació en “Clubs de lectura”  amb d’ altres escoles,  etc…

D’ aquesta manera s’activa el Pla de lectura de l’ escola i  es continua efectuant  la lectura eficaç , mitjançant controls de comprensió de lectura, des de segon a sisè de primària.

A nivell intern de l’ escola altres tasques són:

– Els agrupaments flexibles dels grups de primària per anar a la biblioteca de l’ escola , mentre l’ altre grup fa informàtica. El préstec de llibres per alumnes és una activitat molt important per impulsar l’ hàbit de la lectura a casa.

– També la lectura diària ( 30 minuts), a l ‘ aula.

– La presentació  del llibre “Dibuixa’m un conte ”,  elaborat  mitjançant el treball cooperatiu  d’ intercanvi  de dues escoles de BCN i  una escola de Bacau (ciutat de Romania) en el marc del projecte “JUNTS” organitzat pel Consorci d’ Educació i l a Fundació Adsis.

Biblio.jpg

PROGRAMA D’ ANIMACIÓ A LA LECTURA  I ACTIVITATS ENTORN A LA FESTIVITAT DE SANT JORDI:

-ELS JOCS FLORALS: Cada cicle prepara un acte per triar els millors textos i poemes, amb l’ entrega de diplomes i flors. A més participem en els Jocs Florals de Nou Barris.

– Uns dies abans cada cicle reb la visita d’ un autor o il.lustrador  d’ un llibre  que prèviament  hem llegit i  treballat a l’ aula.

– Enguany , després d’ efectuar una compra de novetats i completant col.leccions de  llibres que hem anat actualitzant  de l’ editorial”Animallibres”,  hem programat la visita d’  Òscar Julvé (il.lustrador) per al Cicle Inicial,  Eulàlia Canal (Cicle Superior)..

-El mes de gener vindrà  Ada Cusidó a explicar un conte als nens/es de P-4  i  P- 5(activitat ” Hi havia una vegada” CRP),

– Per cicle Mig ens hem inscrit  als itineraris de la lectura (Institut de les Lletres Catalanes” de la Generalitat de Catalunya, i esperem resposta , possiblement   ens farà  una activitat gratuïta en Pep Albanell o un altre autor en el seu lloc.

-A més comptem amb la col.laboració de la Mª Eulàlia Valeri (antiga mestra de l’ escola i escriptora de contes), que explicarà contes i llegendes  sobre la historia de  Catalunya a Cicle Superior, durant el segon trimestre.

-FIRA DEL LLIBRE DE SANT JORDI: com d’ altres cursos els alumnes de cicle superior  fan unes paradetes de llibres de segona mà i novetats, per ajudar a les subvencions de les colònies de final de curs.

-Per Sant Jordi es donarà als alumnes uns tríptics de lectures recomanades, per edats. (Elaborada entre representants de vuit escoles de la zona de Nou Barris).

MES PROPOSTES PER AQUEST CURS:

– Com que el tema d’ eix transversal que s’ ha triat aquest curs, a nivell de tota l’ escola ha estat el centenari del naixement de Salvador Espriu,  a cada curs s’ han programat activitats diverses (lectura d’ alguns reculls de poemes , dibuixos , entre d’ altres  la confecció d’ una ” auca de la seva vida i obra” , que s’ exposarà a l’ entrada de la biblioteca de l’ escola.

– Continua el Club de lectura a tercer , on pares i formadors participen en un nou projecte de lectura.

BREU HISTÒRIA DELA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA ANTAVIANA (1994- ACTUAL)

La Biblioteca actual és fruit de la fusió de les Escoles Ton I Guida i de Pla de Fornells el curs 1994-95.

La bibiloteca Ton i Guida es va iniciar l’any mateix de la seva fundació (1962), tot l’ escassetat de recursos . La feina d’organitzar la biblioteca al llarg d’aquest 51 anys ha sofert molts alts i baixos. Aquesta tasca ha recaigut sobre el cos de mestres basicament. Tant sols 4 anys es va disposar d’un responsable amb dedicació retribuida . Actualemnt l’instal.lació de suport informàtic  via EPERGAM ha estat un gran avenç.

L’idea d’una biblioteca escolar amb majúscules a la nostra escola és encara un somni