En els darrers anys, les activitats en horari no lectiu han experimentat un creixement exponencial a la nostra escola . L’educació no formal és una de les darreres incorporacions. És un projecte global que passa per oferir als nostres alumnes un ventall de possibilitats en diferents àmbits que permeten satisfer les necessitats personals i familiars alhora que garanteix un desenvolupament íntegre de la persona. Podríem parlar de tres eixos en les nostres propostes que cada any són ofertades des de l’escola amb la complicitat de l’AMPA:

• Activitats de Reforç

• Activitats fisico-esportives

• Activitats de Desenvolupament personal

Les activitats de Reforç , són aquelles que proposen a l’alumne un espai ideal per fer un treball més individual amb un seguiment personalitzat. Respectant ritmes de treball on és combina temps de lleure amb temps de treball.

Activitats fisico-esportives: ideals per a que el nostres alumnes gaudeixin d’un temps lúdic on es fomenten valors com: el treball en equip, el respecte, la tolerància, la superació personal i interioritzen hàbits de vida saludable .

Activitats de Desenvolupament personal: és en aquest àmbit on els nostres nens i nenes poden gaudir d’activitats on treballen la creativitat, l’expressió, i la comunicació en un espai on l’alumne posa a prova les seves habilitats socials.

L’ampli ventall de possibilitats que s’ofereix als nostres alumnes neix d’una estreta relació amb les entitats de barri on aquestes duen a terme un treball consensuat i adaptat a les necessitats dels nostres nens/es i amb la garantia de ser sabedors del perfil des nostre alumnat.

L’Escola Antaviana