L’Institut Escola Antaviana  va iniciar la seva activitat educativa a partir de la fusió de les escoles Pla de Fornells i Ton i Guida durant el curs 1994-1995. El Projecte Educatiu de Centre (PEC) fou el document marc elaborat i aprovat per la comunitat educativa per tal de guiar l’activitat del Centre i dels seus membres durant el període de vigència (a partir del curs 1995-1996) i sotmès a posteriors i necessàries revisions.

planell

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l’accés

Antaviana està ubicada al barri de Roquetes, al districte municipal VIII (Nou Barris) de Barcelona, al peu del turó del mateix nom, en els vessants de la serra de Collserola. No obstant, la línia que separa el barri de Roquetes i el barri de la Trinitat Nova passa, justament, per la zona esportiva i/o d’esbarjo de les seves instal·lacions.

L’edifici i els espais lúdics i esportius es troben a dintre del Parc Pla de Fornells, enmig d’una zona enjardinada i plena d’arbres i és utilitzada pels infants, joves i veïns com a indret d’esbarjo. La seva adreça postal és: carrer Nou Barris núm. 12 (entrada Passatge d’Antaviana), 08042 Barcelona.

L’edifici va ser construït l’any 1986 amb la previsió de poder ser utilitzat per una escola de dues línies de vint unitats (De P4 a 8è d’EGB). En aquella època no es reconeixia encara el P3 als CEIPs públics de Catalunya. Posteriorment, arran de diferents reformes educatives i de la fusió del CEIP Pla de Fornells i del CEIP Ton i Guida per tal de fer néixer un nou centre educatiu: el CEIP Antaviana, l’escola va convertir-se en un centre de dues línies, des de P3 fins a 6è. No obstant, disposava d’amplis espais exteriors i interiors: diferents patis d’esbarjo, pista poliesportiva, aules grans i ben il·luminades i/o ventilades, menjador i cuina, aules d’Educació Especial, Aula d’Unitat d’Educació Especial -SIEI-, aula taller, dues aules d’informàtica, sala d’usos múltiples, aula de psicomotricitat, biblioteca, ascensor… Les instal·lacions de l’escola estan adaptades pel que fa a la inclusió d’alumnat amb mobilitat reduïda.

 

cropped-institut-escola-antaviana-1Des del curs 2017-2018 l’Escola Antaviana es converteix en un centre de nova creació: l’Institut Escola Antaviana donat que, progressivament, cada any s’hi incorpora una nova promoció. I així fins al curs 2020-2021 quan s’acabi d’implementar l’ESO en la seva totalitat.

L’Institut Escola Antaviana és un centre urbà, de dues línies. La titularitat de l’escola correspon, com a centre públic, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, la gestió del centre correspon, des del dia 1 de gener de 2009, al Consorci d’Educació de Barcelona:

 

• (Llei 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona -DOGC núm. 2801, de 8 de gener de 1999-).

• Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d’Educació de Barcelona (DOGC núm. 3595, de 14 de març de 2002).

• Acord de 29 de setembre de 2008 del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona pel qual s’insta a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona a fer efectiva l’assumpció de la gestió dels centres educatius de la seva titularitat per part del Consorci d’Educació, prevista en la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona.