A l’Institut Escola Antaviana, la tradició participativa i democràtica forma part del tarannà implícit del projecte educatiu. Per aquest motiu els alumnes del centre estan representats en un Consell de Delegats que es reuneix periòdicament cada tres setmanes, aproximadament.

El Consell de Delegats el constitueixen: el Director, el Cap d’Estudis de primària i el de secundària, la TIS (Tècnica d’Integració Social), la coordinadora del Menjador i dos alumnes de cada classe, des de tercer de primària fins a Secundària (totes les classes incloses). Tanmateix, cada delegat representa a les classes dels més petits segons es pot veure en aquesta taula (dades curs 2019-2020)

Imagen3

Els delegats i les delegades són membres que elegeixen, democràticament, els seus companys de classe dins d’un procés intern treballat conjuntament amb els tutors o tutores en diferents assemblees durant el mes de setembre.

Són els encarregats, entre moltes altres coses, de:

  • Moderar o ajudar al tutor/a a moderar les assemblees de classe.
  • Informar i/o resumir les principals conclusions de les assemblees de classe a la resta de membres del Consell de Delegats.
  • Escoltar i/o debatre, conjuntament amb els altres delegats, les diferents informacions i/o propostes que ens fan arribar i compartir-les, si més no.
  • Fer arribar les informacions i/o propostes consensuades al Consell de Delegats a la resta de companys i a les classes representades.
  • Participar i aprendre a participar correctament en les reunions de classe i en les reunions del Consell de Delegats, explícitament i implícita de manera responsable, respectuosa i democràtica.
  • Transmetre valors de convivència a la resta de la comunitat.

Podem afirmar que el Consell de Delegats és una eina educativa molt important a Antaviana. És una baula més en l’engranatge participatiu de la nostra comunitat i una font d’aprenentatge, tant per a infants com per a adults.

Tots els seus membres ens en sentim molt orgullosos i satisfets tothora que, a poc a poc, va esdevenint un motor més del procés educatiu.