Per facilitar la relació personal de cada en/a amb el mestre/a i per ajudar-lo a establir uns punts de referència clars respecte a l’espai físic i a les normes d’actuació a la classe i a l’escola és imprescindible la vostra col·laboració.

És molt important que llegiu atentament totes les notes que, al llarg del curs, donarem als vostres fills /es i si hi ha alguna cosa que no enteneu podeu preguntar-ho al mestre /a  a l’hora de la sortida.

MENJAR

Donat que a la classe es treballen els hàbits es demana que els nens i nenes de primer i  segon portin cada dia un petit esmorzar (procureu embolicar-ho amb un paper que no sigui d’ al.lumini), també cal  un tovalló de roba marcat amb el nom, dins d’una motxilla  de roba sense rodes , també marcada amb el nom. Cal portar un got de plàstic, amb el nom, que cada dia es portarà a casa per rentar.

NO PODEN PORTAR BEGUDES, PASTES NI LLAMINADURES. Convé no acostumar els infants als aliments dolços ja que aporten calories però no elements nutrients i afavoreixen distorsions en el funcionament de l’organisme (càries, obesitat …)

Per celebrar el sant i l’aniversari n’hi ha prou amb un sol detall (caramel, globus … ) per repartir als companys. Si porten llaminadures no les repartiran i les tornaran a casa.

ROBA

És obligatori que els nens/es portin bata, marcada amb el seu nom i amb una  veta per penjar-la. S’emportaran la bata els divendres. Tots els anoracs, jaquetes…, han de portar la veta per penjar-les i el nom posat.

El dia d’educació física cal que portin un xandall, bambes, una samarreta de recanvi i una tovalloleta per a eixugar-se la suor.

MEDICAMENTS

L’administració de medicaments als infants, sota prescripció del metge, és responsabilitat de la família. En cas que sigui imprescindible donar-los en horari escolar, a la classe o al menjador, caldrà portar una autorització signada pels pares on s’especifiqui molt clarament l’horari, la dosi i la forma d’administració. Sense aquesta autorització no es donarà cap medicament.

AVISOS GENERALS

Els nens/es no han de portar a l’escola res de casa (joguines, vídeos.., ). Si ho necessitem  ja us ho demanarem.

S’HA DE SER PUNTUAL A L’ENTRADA I A LA SORTIDA.

Recordem l’obligació de comunicar a l’escola la falta d’assistència dels alumnes o qualsevol cosa que el mestre hagi de saber.

És important deixar un telèfon on poder localitzar els pares (treball, els avis en cas de no ser a casa). Durant el segon trimestre el tutor citarà la família per fer una entrevista personal. És molt important la presència de pare i mare.

DEMANEM A TOTHOM UN ESFORÇ PER TAL QUE ES COMPLEIXIN AQUESTS ACORDS. EL SEU COMPLIMENT ENS AJUDARÀ  A LA BONA MARXA DE L’ESCOLA.

BON CURS A TOTHOM!

Barcelona, setembre de 2013.