Per a facilitar la relació personal de cada nen amb el/la mestre/a i per ajudar l’alumne/a a establir uns punts de referència sòlids i clars, tant pel que fa a l’espai físic, com pel que fa a les normes d’actuació a la classe i a l’escola.

CARTES, NOTES, INFORMACIONS…: Cal que llegiu atentament totes les informacions que, al llarg del curs, lliurarem als vostres fills. En cas de dubtes podeu pregunta

r-ho al mestre/a directament, o bé a través d’una trucada telefònica.

AUTORITZACIONS: Durant el curs escolar us farem omplir i signar diverses autoritzacions: excursions o sortides, colònies, etc. Us preguem que ens les retorneu el mé

s aviat possible, degudament complimentades i signades. Recordeu que, de no fer-ho en el termini determinat no es podrà gaudir de l’activitat.

MENJAR: A l’escola i a la classe continuen treballant-se els hàbits relacionats amb l’alimentació i amb els àpats.

1.    Esmorzar: És recomanable que hagin menjat algun aliment a casa abans d’anar a l’escola. Tanmateix poden portar un petit esmorzar casolà que podran menjar-se a l’hora del pati. Recomanem que per embolicar l’esmorzar no s’utilitzi paper d’alumini, sinó paper de cuina o carmanyola.

2.    No es poden dur: begudes, pastes, llaminadures…, ni a l’escola ni a les sortides. Convé que els nens i les nenes no s’acostumin als aliments dolços ja que aporten calories però no aliments nutrients i afavoreixen distorsions en el funcionament de l’organisme: càries, obesitat…

3.    Celebracions (Sants i Aniversaris): Per celebrar el Sant o l’Aniversari n’hi ha prou amb un sol detall per a cada company de la classe (un caramel, un globus, un cromo…). Volem defugir de la competitivitat i si porten bossetes amb llaminadures no podran repartir-les i hauran de tornar-les a casa. Una altra bona opció és compartir un pastís casolà o una capsa de galetes entre els nens o nenes de la classe.

ROBA: Cal que els nens i les nenes es vesteixin d’acord a l’edat, a l’activitat i al moment escolar pertinent.

1.    Roba d’abric: Tots els anoracs, jaquetes, caçadores… han de seguir portant la veta i el nom.

2.    Educació Física: Els dies que s’imparteix l’àrea d’Educació Física és obligatori venir a l’escola amb xàndall i calçat esportiu. A demés, els alumnes de 3r i 4t han de portar una samarreta de recanvi i una tovallola petita per a eixugar-se la suor Si, eventualment, l’alumne no pot assistir a aquesta classe per algun motiu, cal justificar-ho per escrit i puntualment.  Els alumnes de cicle superior es dutxaran  després de fer l’activitat  i portaran samarreta de recanvi, xancletes i tovallola.

AVISOS: Llegiu bé els següents punts i ajudeu-nos a complir-los i a fer-los complir.

1.    Joguines i/o estris personals: Els nens no han de portar, de casa a l’escola: mòbils, joguines, vídeos, diners, maquinetes… En cas d’excepcions ja us ho demanarem per escrit. Quan s’autoritzi caldrà que ho portin en una bosseta i treure-ho només durant l’estona específica de l’activitat.

2.    Puntualitat: S’ha de ser molt puntual, tant a l’entrada com a la sortida de l’escola. En cas d’arribar tard per algun motiu cal justificar-lo personalment o per escrit.

3.    Faltes d’assistència: Recordem l’obligació de comunicar a l’escola les faltes d’assistència dels alumnes o altres situacions que el mestre o mestra hagi de saber.

4.    Autorització per anar sols a casa: Si desitgeu que els vostres fills vagin i/o tornin sols a casa és imprescindible que signeu l’autorització que us adjuntem, doncs, aquest requisit forma part de la normativa vigent de les escoles.

5.    L’administració de medicaments: L’administració de medicaments als nens/es, sota prescripció del metge, és responsabilitat de la família. En cas que sigui imprescindible administrar algun medicament en horari escolar, a la classe o al menjador (antibiòtics, inhaladors,,,) caldrà portar una autorització signada pels pares on s’hi especifiqui molt clarament l’horari, la dosi i la forma d’administració.

6.    Reunions informatives de pares: A finals de setembre i durant l’octubre es faran les reunions informatives de pares i de mares amb els tutors/es de cada classe. Properament donarem les dates de les reunions.

7.    Entrevistes pares / tutors/es: Durant el curs escolar el tutor/a citarà a la família per a compartir una entrevista personal. És molt important la presència del pare i de la mare! Tanmateix, els pares, mares i/o tutors legals podeu concertar una entrevista amb els tutors quan ho cregueu convenient.

Demanem a tothom un esforç per tal que es compleixin aquestes orientacions consensuades entre els mestres de l’escola Antaviana i necessàries per a una bona educació dels vostres fills/es.

MOLTES GRÀCIES I FELIÇ CURS A TOTS!!

Barcelona, setembre del 2013