Secretaria

ALUMNES ADMESOS

Des del passat dia 15 de maig tenim penjades a l’escola les llistes del alumnes admesos.  

AUTORITZOS 13-14

AUTORITZO MEDICAMENTS SOL.LICITUD RELIGIÓ AUTORITZO WEB AUTORITZOS BARRI SORTIR AMB ACOMPANYANTS SORTIR SOLS AMB GERMANS SORTIR SOLS ESCOLA