Comunicat desistiment al procediment per a la contractació servei monitoratge i cuina