El llibre que correspon a 2 n de primària curs 2018-2019 és: DUNA 2 Matemàtiques Teide