PERÍODE DE MATRICULACIÓ AMB CITA PRÈVIA

Del 21 al 29 de junyL’escola trucarà per telèfon a les famílies que hagin de fer la matrícula i els hi donarà cita prèvia per venir de manera presencial a fer el tràmit.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA MATRÍCULA DEL CURS 2022-2023

  • Original i fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement.
  • Original i fotocòpia de la TIS de l’alumne/a (Tarja Identificació Sanitària).
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat.
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del pare, mare i/o tutor/a.
  • Dues fotografies de l’alumne/a.