Hem pogut observar a la classe la metamorfosi del cap gros a granota i hem après moltes coses!!!