Aquelles famílies que necessitin atenció de secretaria se’ls atendrà EXCLUSIVAMENT a través de cita prèvia a partir del 7 de setembre. Aviat es podrà accedir al sistema de demanda de cita a la nostra pàgina web.