A causa de les condicions climatològiques adverses avui queden anul.lades totes les activitats extraescolars: Bàsquet, Èxit, Iniciació Esportiva i Patinatge.