Recordem el calendari de vacances:

  • El divendres dia 20 de desembre de 2019 és el darrer dia del 1r trimestre i les classes acaben a les 13 hores, secundària (ESO)  inclosa.
  • El darrer dia del 1r trimestre també hi ha servei de menjador des de les 13 fins a les 15,30 hores. No hi ha acollida de tarda.
  • Si no ens dieu el contrari, els alumnes de 3r a 6è  se n’aniran sols a casa fent ús de la mateixa autorització que vau signar a principis de curs. Autorització, en alguns casos, extensiva a l’acompanyament de germans.
  • En tots els casos, preguem PUNTUALITAT.
  • Les classes del 2n trimestre començaran el dimecres dia 8 de gener de 2020.

Informe trimestral

L’informe del primer trimestre, de 1r a 6è d’Educació Primària i de 1r, de 2n i de 3r d’ESO, el lliurarem el mateix divendres dia 20 de desembre de 2019. Pel que fa a Educació Infantil (P3, P4 i P5), els informes seran lliurats durant el mes de febrer de 2019 com ja ho venim fent els darrers cursos. 

Poemes, concert de Nadal i altres al web

Finalment, us desitgem un bon Nadal i ho fem amb aquesta felicitació nadalenca: https://escolantaviana.org/2019/12/16/felicitacio-de-nadal-comunitat-educativa/

Molt cordialment,

Institut Escola Antaviana

Barcelona, 19 de desembre de 2019