Reunions famílies cicle superior.  Les reunions començaran a les 16:45. Hi haurà servei d’acollida gratuït.
5è: dijous 17 d’octubre.
6è: Dimecres 16 d’octubre