Reunions famílies cicle mitjà. Les reunions començaran a les 16:45.

Hi haurà servei d’acollida gratuït.

3r: Dimarts 15 d’octubre.
4t: Dimecres 2 d’octubre.