OBERT EL PERÍODE DE SOL·LICITUD DE BECA MENJADOR CURS 2019-20

Dies d’atenció: 21, 26 i 27 de Juny a la Secretaria de l’Escola
Horari d’atenció: de 9:30 a 13:15h

Important:

Els fulls de sol·licitud estaran a disposició de les famílies a l’entrada de l’Escola.

Cal entregar el full de sol·licitud omplert a la Secretaria de l’Escola.

Les famílies que hagin sol·licitat el Fons d’Infància i atès que encara no ha sortit la resolució, poden doblar la sol·licitud la beca.

La beca de menjador cobreix el període d’Octubre a Juny, NO cobreix el Setembre.

Les famílies que tinguin deute econòmic amb el Servei de menjador, NO es podran quedar a dinar el curs vinent, cal anar a parlar amb la Montse.

 

ABIERTO EL PERIODO DE SOLICITUD DE BECA DE COMEDOR CURSO 2019-20
Días de atención: 21, 26 y 27 de junio en la Secretaría de la Escuela

Horario de atención: de 9:30 a 13:15h

Importante:

Las hojas de solicitud estarán a disposición de las familias en la entrada de la Escuela.

Se tiene que entregar la solicitud rellenada en la Secretaria de la Escuela.

Las familias que hayan solicitado el Fondo de Infancia y debido a todavía no ha salido la resolución, pueden doblar la solicitud de beca.

La beca de comedor cubre el periodo de Octubre a Junio, NO cubre el Setiembre.

Las familias que tengan deuda económica con el Servicio de comedor NO se podrán quedar a comer el próximo curso, se tiene que ir a hablar con Montse.