La psicomotricitat és una activitat que afavoreix el desenvolupament de les possibilitats motrius, expressives i creatives dels infants a partir del moviment del cos. A més a més també ajuda a millorar la relació i comunicació amb l’entorn que els envolta.

This slideshow requires JavaScript.