INFORMACIÓ I NORMATIVA DEL MENJADOR I DEL TEMPS DE MIGDIA

 • L’horari d’administració de menjador és de 8:15h a 9:45h i de 11 a 11:45h  del matí a l’AMPA de l’escola.
 • Si un alumne usuari del menjador escolar ha d’incorporar-se al centre més tard de les 9 hores, i per motius diversos, haurà d’avisar a l’escola personalment o per telèfon abans de les 9,45 hores.
 • Desde el curs 2014-2015 se n’encarregaran dues empreses. Monitoratge: Tuti (Serveis Pedagògics i Socials). Cuina: RC menjars col·lectius.
 • El cost mensual del menjador escolar és de 6,40 € dia (Veure taula):
MES DIES LECTIUS PREU MES DIES LECTIUS PREU
Setembre 12 76,80 € Febrer 20 128,00 €
Octubre 22 140,80 € Març 20 128,00€
Novembre 20 128€ Abril 16 102,40 €
Desembre 13 83,20€ Maig 22 140,80 €
Gener 18 115,20€ Juny 14 89,60€

 

 • En el cas de no domiciliar les mensualitats, el pagament haurà d’efectuar-se entre l’1 i el 10 de cada mes a l’administració del menjador.
 • En el cas de domiciliació bancària, caldrà assumir el corresponent recàrrec per rebut i responsabilitats derivades d’algun possible retorn.
 • Només poden fer ús del Servei de Menjador aquelles famílies que no tinguin cap deute pendent.
 • Els alumnes beneficiaris de beca de menjador han d’utilitzar diàriament aquest servei, a excepció de malaltia justificada. En cas contrari, l’ajut serà retirat i tornat al Consorci d’Educació de Barcelona per a que en pugui gaudir un altre nen/a de la ciutat.
 • El pare, mare o tutor/a legal haurà d’omplir la sol·licitud de menjador per poder-ne fer ús.
 • Els alumnes han de respectar les indicacions dels monitors com a responsables del servei de menjador. En cas contrari, l’escola pot privar-los d’aquest servei.
 • Cal respectar uns hàbits i unes actituds saludables i seguir una alimentació variada i equilibrada.
 • En cas d’haver de fer dieta més d’un dia caldrà presentar justificant mèdic.
 • Els alumnes que per motius mèdics no puguin consumir determinats aliments hauran de presentar l’informe o certificat mèdic al monitor responsable.
 • Els monitors administraran medicació als alumnes sempre i quan vagi acompanyada de l’autorització de la família i de la recepta i/o informe mèdic on hi consti la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.
 • En cas de recollir nens o nenes, de 13,30 a 15 hores, s’ha d’anar sempre per la porta del pati, carrer Nou Barris 12.