El dimecres 11 d’abril la classe de 6è A va engegar el PATE, el Protocol d’Actuació per la Transi-ció a l’ESO. Es tracta d’una iniciativa per millorar l’acompanyament dels i les alumnes de 6è en el canvi d’etapa. A la primera sessió l’Esther i en Miquel van proposar una activitat per conèi-xer els dubtes, les inquietuds i les expectatives del grup respecte el pas a la Secundària. A partir d’una dinàmica amb post-it, cada alumne/a va posar per escrit preguntes i comentaris sobre temes com ara els horaris, els companys i companyes, el professorat, i els deures i la feina que tindran a l’institut. Posteriorment, van compartir i comparar les seves respostes en petits grups per descobrir allò que els interessa i preocupa més. Per acabar, es va fer una posada en comú en un mural a la pissarra que va permetre visualitzar les aportacions de to-thom. La valoració de la sessió va ser molt positiva!
D’aquí uns dies repetirem l’activitat amb la classe de 6è B. Un cop haguem recollit la veu de tothom, farem un buidatge que ens permetrà dissenyar les futures sessions informatives, on es donarà resposta a les preguntes plantejades. El que es pretén és ajustar el contingut d’a-questes sessions a les necessitats de l’alumnat i facilitar així el seu pas a l’institut. Per fer-ho, comptarem amb la col·laboració d’alumnes, professors i professores de Secundària, que compartiran les seves experiències i consells amb els i les alumnes de 6è.