La mare del Sajawal és artista! Ha vingut a la classe a ensenyar-nos a segon com pinta i ho ha fet en anglès! Mireu!

This slideshow requires JavaScript.