1.- ENTRADES I SORTIDES

Per facilitar l’adaptació del nens i nenes de Parvulari 3 anys cal:

–          Fer una entrevista la primera quinzena de setembre on hi assisteixen el pare, la mare, el nen o la nena amb la mestra.

–          Els nens entren en grups reduïts,

–          Els pares acompanyen el seu fill/a fins la porta de la classe.

–          L’horari de la resta de curs serà de 9h a 12,30 h del matí i de 3’30 h a  5 h de la tarda.

–          Demanem puntualitat tant a l’entrada com a la sortida.

2.- MENJAR

Els nens/es han d’esmorzar a casa. Però ja que a l’escola es treballen els hàbits, es demana que es porti UN PETIT ESMORZAR (entrepà, fruita….). aquest menjar s’ha de portar dins una bosseta amb un tovalló de roba tot marcat amb el nom. També cal portar un got de plàstic amb ansa, que es quedarà a l’escola.

No es poden portar llaminadures ni begudes. Convé no acostumar els infants als aliments dolços ja que porten calories però no aliments nutrients que afavoreixen distorsions en el funcionament de l’organisme.

3.- ROBA

A l’escola s’ha de portar una BATA amb una beta per penjar i el nom marcat.

Els dilluns i els dijous els nens/es han de venir amb la bata posada. Se l’emportaran a casa per rentar-la els dimecres i els divendres, i sempre i quan estigui bruta.

Els nens/es que es queden a dinar a l’escola hauran de portar un tovalló (amb una goma per passar pel cap) marcat amb el nom. També se l’emportaran per rentar els dimecres i els divendres.

Es recomana la necessitat que els nens/es portin roba còmoda, fàcil de treure i posar, sense tirants, “petos” o cinturons, per afavorir la seva autonomia personal.

Cal portar dins una bossa de roba UN RECANVI SENCER DE ROBA que caldrà adequar al temps. Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom. També cal portar UN POT DE TOVALLOLETES.

4.- AVISOS

S’HA DE SER PUNTUAL A L’ENTRADA I A LA SORTIDA.

Recordem l’obligació de comunicar a l’escola la falta d’assistència dels alumnes o qualsevol altra qüestió que el mestre/a hagi de saber.

És important deixar un telèfon on puguem localitzar els pares (treball, avis…) en cas de no ser a casa. També cal notificar a l’escola qualsevol canvi de domicili, telèfon…..

Sempre que els pares ho desitgin poden demanar una entrevista amb el mestre/a o el coordinador de parvulari.

Durant el segon trimestre el tutor/a citarà a la família per a l’entrevista personal. És molt important la presència del pare i de la mare.

No s’ha de dur ni llaminadures ni joguines.

Per celebrar el sent o l’aniversari n’hi ha prou amb un sol detall (caramel, globus, cromo…) per a repartir a cada company. Si porten bosses amb llaminadures no es repartiran i tornaran a casa. També es pot portar algun pastís o coca fet pels pares.

Comptem amb la vostra col·laboració quan es demani de portar alguna cosa per treballar algun tema a la classe.

L’administració de medicaments als nens/es, sota prescripció del metge, es responsabilitat de la família. N cas que sigui IMPRESCINDIBLE donar-los en horari escolar, a la classe o al menjador caldrà portar una AUTORITZACIÓ SIGNADA PELS PARES ON S’ESPECIFIQUI MOLT CLARAMENT L’HORARI, LA DOSI I LA FORMA D’ADMINISTRACIÓ.

En començar el curs cal portar una fotografia recent on surti el nen/a, els pares i germans si en té. Aquestes quedaran a l’àlbum de la classe fins que s’acabi el curs.Sempre que tingueu alguna pregunta o problema, no ho dubteu, parleu amb nosaltres.

ÇDEMANEM A TOTHOM UN ESFORÇ PER TAL QUE ES COMPLEIXIN AQUESTS ACORDS SENSE QUE ELS MESTRES HAGIN D’INSISTIR-HI MASSA, EL SEU COMPLIMENT ENS AJUDARA A LA BONA MARXA DE L’ESCOLA

BON CURS A TOTHOM

La venda de llibres l’organitza l’AMPA i es realitzarà a l’escola el dia:

–          13 de setembre de 9h a 2h del matí, i de 3,30 a 6h.tarda.

Barcelona, setembre de 2007                          L’EQUIP DE PARVULARI