Cancel·lació dels viatges de Colònies i de Treball de Síntesi de Primària i Secundària.