L’Escola Antaviana, situada a les Roquetes, és el referent del districte de Nou Barris pel que fa a l’agrupament escolar de sords de la modalitat oral. Això vol dir que els alumnes amb sordesa deixen de banda la llengua de signes per centrar-se a treure el màxim profit als seus audiòfons i implants.  Més…