P4: Dimecres 8 d’octubre *

P5: Dimarts 7 d’octubre *

1r:  Dimecres 1 d’octubre *

2n: Dilluns 13 d’octubre *

3r:  Dilluns 6 d’octubre *

4t: Dijous 9 d’octubre *

5è: Dimarts 30 de setembre *

* Les reunions estan convocades a les 16:45