CLASSES

LLOC D’ENTRADA / SORTIDA

 

P3

Pati del c/ Nou Barris 12. Acompanyament directe a la pròpia aula.

P4

P5

Pati del c/ Nou Barris 12. Els alumnes fan una fila davant de la cuina/menjador, a sota del porxo

1r

Pati del c/ Nou Barris 12. Els alumnes fan una fila davant de P5A, a sota del porxo i davant dels alumnes de P5

2n

Porta principal del passatge d’Antaviana segons cartells indicadors.

3r

4t