Comunitat Educativa

Personal docent

El claustre de l’escola Antaviana curs 2014-2015 està dotat amb 32 mestres, al marge de les flexibilitzacions i/o reduccions horàries per motius personals i diversos:

 •  8,5 mestres d’Educació Infantil
 •  12 mestres d’Educació Primària
 •  1 mestres d’Educació Primària, Música
 •  2 mestres d’Educació Primària Anglès
 •  2 mestres d’Educació Especial
 •  1 mestre USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial)
 •  0.5 mestres d’Aula d’Acollida
 •  2 mestres de Primària, Educació Física
 •  2 mestres ALL (Audició i Llenguatge)
 •  0,5 mestre de religió Catòlica

Personal d’Administració i Serveis

 •  1 Educador/a d’Educació Especial, pel fet de disposar d’USEE (Unitat de Suport d’Educació Especial).
 •  1 Auxiliar d’Educació Especial.
 •  Servei de logopèdia del CREDAC i suport i assessorament.
 •  1 TEI (Tècnica d’Educació Infantil).
 •  1 Administrativa
 •  1 Conserge