L’hora de l’adéu (el primer dia a P-3, vist per un pare) per Carles Capdevila

http://www.carlescapdevila.com/ca/category/blog/lhora-de-ladeu