menjador

El menjador escolar “la mitja pensió”

Quan parlem de “mitja pensió” ens referim a un espai creat com a necessitat social per tal de permetre a les famílies compaginar els horaris laborals amb els escolars. El menjador escolar esdevé un espai ideal on treballar l’educació integral de l’alumnat, perquè, en l’acte d’alimentar-se, hi ha diferents vessants (nutritives, culturals, socials i lúdiques) que cal treballar des del projecte educatiu de menjador i a través del dia a dia.

La metodologia utilitzada al menjador ha de ser compartida per tots els professionals de l’escola, parant especial atenció a l’evolució de cadascun dels i les alumnes, ja que molts aspectes treballats durant l’horari de la mitja pensió influiran en les activitats de la seva vida quotidiana. No convé oblidar que l’horari de menjador en molts casos representa per a l’infant més d’un 33% de la jornada escolar.

A Tuti plantegem el servei de menjador com un espai escolar no obligatori, però amb tractament curricular de treball transversal inclòs al projecte educatiu de centre