A punt d’iniciar un nou curs que ve condicionat per l’evolució de la Covid-19 (coronavirus), us volem fer saber les principals novetats que afecten a la nostra comunitat educativa degut no només al factor epidemiològic sinó també a les obres d’ampliació que s’estan efectuant a tot l’edifici. Unes obres molt importants que es van iniciar molt tard (a finals de juliol) i que no estaran enllestides el dia 14 de setembre, quan comença el curs lectiu escolar.

Per a fer-ho entenedor heu de saber que l’ampliació consisteix en aixecar un nou pis a l’edifici principal, amb sis aules noves. Però, l’evolució de les obres permetrà recuperar espais vells i nous a mesura que passin alguns dies i setmanes, de manera gradual.

Tot plegat i davant de les mesures de seguretat exigides, ens veiem obligats a proposar un inici de curs diferent que garanteixi mantenir el centre obert a tots els efectes i amb les adaptacions oportunes. Aquestes passen per:

  • Una jornada intensiva des del dia 14 de setembre fins al dia 25 de setembre (dues setmanes). Aquesta permetrà un acabament de les obres tranquil i segur i treure angoixes pel que fa als sorolls, pols, etc.
    • Infantil i primària: de 09:00 a 13:00h (segons entrades i sortides graduals que us explicarem aviat). I un servei de menjador entre 13:00h i 15:00h.
    • ESO: de 08:00 a 13:00h (segons entrades i sortides graduals que us explicarem aviat). I un servei de menjador entre 13:00h i 15:00h.
  • Un Pla d’Obertura de Centre (veure: IE ANTAVIANA Pla d’obertura setembre 2020-21 ) que regularà la seguretat pel que fa a la Covid-19.
    • Aquest Pla indica les normes: distanciaments, punts i horaris graduals d’entrades i sortides, ús de les mascaretes, indicacions diverses…
  • I molta paciència i comprensió donades les circumstàncies.

Els propers dies us anirem concretant la informació: tutories, aules (provisionals o no), itineraris, etc.

Molt cordialment,

Direcció IE Antaviana

Barcelona, 1 de setembre de 2020