El ​​Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument amb què Europa dona suport a la creació d’ocupació, ajuda les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals per a tota la ciutadania de la Unió Europea.

Al Departament d’Educació aquests Fons han permès incrementar el personal del​s centres educatius. ​Com a garantia i seguiment de la destinació d’aquests recursos, la Unió Europea imposa unes mesures de control, entre les quals hi ha les de complir els criteris d’imatge corporativa q​ue evidencien la destinació d’aquests Fons.​